50€ de desconto na contratación dun seguro en Seguros M. Vieito