María é a procuradora que todos necesitamos en algún momento, dende o seu despacho pode ofrecernos un amplo abanico de servizos, entre os que podemos atopar a representación, asesoramiento e tramitación, xestión de expedientes notificacións, servizos para empresas, servizos para avogados, xestión de liquidacións de impostos, etc.

Os procuradores son profesionais que desenvolven tarefas complementarias dentro do procedemento xudicial, e María é unha gran profesional.

María Fernández Serrano
Avenida de Santiago, 19 - Santa Comba
Páxina web


SiNon