José Manuel e o seu equipo están dispoñibles nas súas clínicas onde contan coa tecnoloxía e os coñecementos necesarios para levar a cabo un amplo número de tratamentos, calquera que os pacientes poidan precisar.

Están en constante formación para poder ofrecernos as solucións máis punteiras e eficaces que permiten os avances tecnolóxicos. Para isto traballan con distintos sistemas en función das necesidades de cada paciente.

José Manuel Pose
Avda Alfonso Molina 54 - 2º - Santa Comba
Sitio Web


SiNon